Styret

Leder:

Solveig Reiten

solveig.reiten@marker-sparebank.no – 99596896

 

Kasserer

Leif Kristoffersen

leifkris@hotmail.com – 98203004

Styremedlem

Espen Jordet

espenjordet@gmail.com – 90717230

 

Arne Borger

arne@borger.no – 91355359